ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa

tel.: 48 575 367 432
tel.: 48 791 781 528 (rus)

e-mail: info@nokshr.pl

Dla wysłania CV:

cv@nokshr.pl

NOKS sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Wokulskiego 1a, 05-804 Pruszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS ‎‎0000665202, NIP ‎‎5342539868, REGON ‎‎366636119